cz sk pl eng 
login   heslo   

Pro odborníkySpolupráceSpolupracující odborníci
Nadační fond
Možnosti spolupráce

Spolupracující odborníci

Seznam vybraných spolupracujících odborníků

- Prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc.,
Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK, Bratislava

- Prof. Ing. Jan Smola, PhD.
Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

- Doc. RNDr. Anna Gvozdjáková, DrSc.,
Lékařská fakulta Univerzity Komenského

- as. MUDr. Milena Jirásková, CSc.,
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

- MUDr. Hana Kosová, Ph.D.
Fakultní nemocnice Motol, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

- MUDr. Patrik Palacka,
Národný onkologický ústav, Bratislava

- Mgr. Miroslava Jalovcová,
FTVS UK, Praha

- MUDr. Josef Chalupa
Nadační fond Biotherapy ČR

- PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.,
1. lékařská fakulta UK

- MUDr. Adriana Tomeková,
dermatovenerológ s EU atestáciou v odbore dermatovenerológia, Tomar s.r.o.

- MUDr. Ján Pálinkáš
Biotherapy Slovakia s.r.o.

- Mgr. Hana Kuželová,
Přírodovědecká fakulta UK, 1. lékařská fakulta UK

- MUDr. Miroslava Plchová
Centrum sportovní a preventivní medicíny Liberec

- MVDr. Jiří Karlík,
soukromá praxe, Česká Třebová


© Copyright 2003 Biotherapy, s.r.o. All Rights Reserved.