cz sk pl eng 
login   heslo   

Nadační fond Biotherapy

26. 4. 2007

 - Účelem fondu je zajišťování všestranné podpory aktivit, zájmů, projektů a činností fyzických a právnických osob v oblastech:

1) podpory a rozvoje výzkumu, vývoje, vzdělávání ve všech oblastech a oborech lidské činnosti, které vedou k výsledkům využitelným pro zvyšování životní úrovně, vzdělanosti a stavu poznání a jsou bezvýhradně v souladu s duchovními a etickými tradicemi a hodnotami evropské kultury, vědy a vzdělanosti,

2) vědecké, výzkumné, vývojové, vzdělávací, propagační, poradenské, konferenční, publikační, nakladatelské, vydavatelské, informační a osvětové činnosti zvláště v oborech medicínských, humanitních, technických, ale i všech návazných, včetně jejich realizace vlastními prostředky z majetku a zdrojů nadačního fondu,

3) podpory sociálně potřebných občanů a sociálních skupin, a to především formami vzdělávání, kvalifikace, zdravotních programů, ale i bezprostřední materiální pomoci,

4) podpory rozvoje kultury ve všech oblastech společenského života,

5) podpory kulturní diverzity a rozvoje občanské společnosti,

6) individuální podpory studentům na všech stupních škol,

7) individuální podpory začínajícím nebo úspěšným vědcům, umělcům a pedagogům,

8) osvětové činnosti v oblastech zdraví, vzdělávání, kultury, vědy a sociálních otázkách,

9) podpory rozvoje výzkumu, implementace a realizace projektů směřujících k ochraně přírody a ekologickým řešením,

10) podpory humanitární výchovy, osvěty a celoživotního vzdělávání, směřujícího k úctě k duchovním hodnotám, základním právům a svobodám, toleranci, vzájemnému porozumění a k odpovědnosti vůči budoucím generacím,

11) podpory uchování a rozvoje evropských duchovních tradic a hodnot, podpory mezinárodní a nadnárodní spolupráce vedoucí ke všem výše uvedeným cílům.


© Copyright 2003 Biotherapy, s.r.o. All Rights Reserved.